Wsparcie sprzedaży- cel i rola w procesie dystrybucji.

Słownik języka dolskiego definiuje sprzedaż jako «odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę» . Jest ona najważniejszym i priorytetowym celem wszystkich przedsiębiorstw działających zarówno na lokalnych, regionalnych, krajowych jak i międzynarodowych rynkach. To właśnie ona stanowi główne źródło zysków firm zajmujących się wprowadzaniem na rynek i sprzedażą swoich produktów czy świadczonych usług w różnych obszarach gospodarki.

Takie transakcje mogą przybierać różne formy m.in. pośrednią- polegającą na utworzeniu przez producenta specjalnego kanału dystrybucji. Ta forma wiedzie prym na rynkach produktów konsumpcyjnych. Sprzedaż bezpośrednia polega na bezpośrednim i zazwyczaj indywidualnym oferowaniu klientom towarów i usług. Proces ten odbywa się najczęściej podczas kontaktu bezpośredniego w domu klienta, miejscu jego pracy lub w innym poza stałymi punktami sprzedaży. W tradycyjnej formie sprzedaży klient ma dostęp do towaru jedynie za pośrednictwem pracownika sklepu/ salonu , jednakże ma on prawo do zadawania pytań dotyczących wybranego przez siebie produktu a sprzedawca ma obowiązek na nie odpowiedzieć, może on także udzielać porad, wskazówek itp. Sprzedaż samoobsługową charakteryzuje to, że kupujący ma pełen dostęp do asortymentu i samodzielnie dokonuje decyzji dotyczącej zakupu- rola sprzedawcy sprowadza się w tym wypadku przede wszystkim do przygotowania towaru do sprzedaży.

Proces sprzedaży składa się z takich faz jak:

  1. Prospecting

  2. Nawiązanie kontaktu

  3. Analiza potrzeb

  4. Prezentacja

  5. Zbijanie obiekcji

  6. Finalizacja

  7. Zarządzanie relacjami

Ze względu na silną i wszechobecną konkurencje, występującą w każdej branży związanej ze sprzedażą, warto podjąć działania mające na celu wsparcie sprzedaży na każdym z wyżej wymienionych etapów, aby jak najwięcej kontaktów z potencjalnymi klientami kończyło się finalizacją i zamknięciem procesu dystrybucji. Aby firma , której celem jest sprzedaż oferowanych towarów i usług, mogła osiągać maksymalne zyski z tego procederu warto zastanowić się jakie działania należy podjąć aby wsparcie sprzedaży http://cursor.pl/ było skuteczne i przekładało się na wymierne korzyści finansowe. Warto pamiętać o tym, że osoba , która sprzedała produkt nie tylko odpowiedzialna jest za jego serwis i inne czynności, które obejmuje gwarancja wydana przez dystrybutora ale także przed znajomymi klienta, którzy mogą być przypuszczalnie kolejnymi potencjalnymi nabywcami produktów lub użytkownikami usług firmy.